فراتر از اعطای جایزه
44 بازدید
محل نشر: فصلنامه شماره 5-6، پاییز 1385 صفحه 146
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی